Provádějte pravidelné revize elektrozařízení pro bezpečnost vás i ostatních

 

Podnikáte-li v oboru, kde je nutné denně pracovat s elektrickým zařízením, myslete na to, že máte vůči svým zaměstnancům i státu povinnost provádět pravidelné revize elektrického zařízení. Pravidelnou revizí dodržíte zákon, zajistíte bezpečnost svou i svých zaměstnanců a předejdete ztrátě peněz v případě nehody.

Proč je nutné provádět revize?

Prvním důvodem je určitě zákon. Podle něj je totiž provozovatel elektrického zařízení nucen pravidelně provádět revize všech zařízení včetně revize elektrického ručního nářadí. Kromě toho musí tyto kontroly správně zaznamenávat a v případě vyžádání předložit protokol, ve kterém jsou rozepsány termíny revizí a jejich rozsah. Kromě tohoto nařízení má provozovatel a tedy i zaměstnavatel odpovědnost vůči svým zaměstnancům. Ti podle zákona musí pracovat v bezpečném, zdraví nepoškozujícím prostředí, což samozřejmě zahrnuje i pravidelné revizní kontroly. V případě nedodržení těchto zákonů, a tím tedy i revizí, hrozí provozovateli vysoké sankce.

Kromě norem, zákonů a vyhlášek je tu ještě důvod na straně pojišťovny. V případě, že byste náhodně vyhořeli či se stala jiná nehoda na základě provozu elektrického zařízení, podílí se pravidelná revize z velké části na výši vyplacené částky pojišťovnou. Jestliže tedy revize pravidelně neprovádíte a nezaznamenáte, mohli byste v tomto případě přijít o hodně peněz a navíc vás mohou všichni poškození žalovat.

Kdo provádí elektro revize?

Na pravidelné elektro revize nemůžete povolat jen tak kdekoho. Je nutné zajistit skutečného revizního technika elektrických zařízení, který je řádně certifikovaný. Nejenže vám certifikovaný technik předá doklad o provedených revizích elektrozařízení, ale také evidenci zařízeních, které revizí prošly. Základním a snad i nejdůležitějším důvodem provádění revizí skutečným odborníkem je bezpečnost, kterou může zajistit jen on.