Hydranty a požární přístroje

K ochraně proti požárům jsou všechna města vybavena hydranty, na které se hasiči napojují a odkud čerpají vodu. Běžně můžete v chodnících vidět malé někdy na modro natřené poklopy, které zakrývají právě podzemní hydranty. Jedná se vlastně o zařízení, které je napojeno na vodovodní systém a hasiči na něj mohou napojit své hadice. U nás jsou standardně tyto hydranty zakončeny poklopem v úrovni země, ale v jiných státech je můžete vidět jako nízké sloupky se dvěma výstupy. Dále existují také nástěnné hydranty, které běžně vidíte ve veřejných budovách nebo v panelácích ve společných prostorách. V případě požáru je jejich obsah dostupný v závislosti na typu skříňky buď po rozbití čelního skla, nebo se skříňka běžně otevírá. Kromě toho jsou nebo by měly být ve vnitřních prostorách budov dostupné také hasicí přístroje, které nehasí, jak je dobře známo vodou, ale pěnou.